Tinybridge.

ACTIEVOORWAARDEN.

Op onze Giveaway acties zijn actievoorwaarden van toepassing.

Spelregels Giveaway Tinybridge.


Hoe werkt deze actie?  

 • Like deze post
 • Volg @tinybridge.eu op Instagram
 • Tag de persoon met wie jij de giveaway zou willen delen.

Spelregels

 • Deze winactie wordt uitgeschreven door Tinybridge. (onderdeel van Handelsonderneming Cyprea) te Alkmaar. (hierna “Tinybridge.”)
 • Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats door het liken van de post, het volgen van het Instagram account @tinybridge.eu en het taggen van iemand anders.
 • De actieperiode is niet vooraf bekend en afhankelijk van het aantal volgers op het Instragram account @tinybridge.eu. De actie sluit één week (7 kalenderdagen) nadat @tinybridge.eu 1000 volgers bereikt heeft.
 • Alleen personen van 18 jaar en ouder woonachtig in Nederland of België komen in aanmerking om te winnen.
 • Personen onder de 18 jaar hebben de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om deel te kunnen nemen aan de Actie.
 • Tinybridge. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Tinybridge. om hun namen, alsmede mogelijke foto’s/video’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website en op de social mediapagina’s van Tinybridge. bekend te maken.
 • De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de gewonnen prijs. Deze persoonsgegevens worden hierna verwijderd.
 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via Instagram DM (“direct message”).
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week (7 kalenderdagen) na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Tinybridge. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • In gevallen waarin spelregels niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Tinybridge.
 • Tinybridge. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze spelregels gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande spelregels en met onze privacyverklaring.